nl | fr

De Clubs en de aangesloten Verenigingen

De Kynologische Unie verenigt dus alle clubs die actief zijn op één of ander kynologisch domein in België, en die enerzijds hun aanvraag tot aansluiting hebben gedaan en anderzijds zich houden aan de statuten en reglementen van de K.K.U.S.H. Deze clubs kunnen onderverdeeld worden in:

  1. Kynologische verenigingen, die zich bezighouden met alles wat de kynologie aangaat, meestal in een bepaalde stad of regio.
  2. Rasclubs, die één ras of een groep van rassen vertegenwoordigen. Zij werken nationaal.
  3. Clubs die wedstrijden organiseren (b.v. gehoorzaamheid) maar niet gebonden zijn aan één bepaald ras of rasgroep. Hun activiteit is vooral regionaal maar richt zich ook tot deelnemers uit gans het land.

 

De Clubs en de aangesloten Verenigingen

Meer informatie


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be