nl | fr

Sectie 4C

Agility

Voorzitter:       

Voorzitter:       

Annick Diels
Tel0477686212   
E-mail: annickdiels@gmail.com

Adj. Secretaris:     

Adj. Secretaris:     

Marleen Haeneefstingels   

TTel: 0473 77 70 70                                                  

haeneefstingels.marleen@gmail.com
 

Secretaris:

Secretaris:

Alain Mairy
0474334654
alain.mairy@outlook.com 
 


  • 10 per pagina
  • 20 per pagina
  • 50 per pagina
  • 100 per pagina
  • Alles

No results found


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be