nl | fr

Secties

Het Bestuur van de V.d.A. draagt bepaalde aangelegenheden over aan de secties. De secties mogen initiatieven nemen en mogen stemmen binnen de perken van hun bevoegdheden. Elke sectie heeft haar eigen activiteit, eigenlijk een onderdeel van de kynologie. Elke sectie heeft haar eigen bestuur, waaarvan elk jaar één lid tijdens de algemene vergadering van die sectie kan herkozen worden. Elke club kan, indien ze actief is geweest in de discipline van de desbetreffende sectie, deel uitmaken van deze sectie.
Wenst u verdere info van een bepaalde sectie te raadplegen click op desbetreffende sectie.Sectie 1A

Sectie 1A

Fok van honden waarvoor er werkproeven worden georganiseerd.

Sectie 1B

Sectie 1B

Nationaal Ring programma

Sectie 1C

Sectie 1C

IGP - IPO Rettung Hund FCI programma

Sectie 1D

Sectie 1D

Mondioring (FCI)

Sectie 2A

Sectie 2A

Gebruik van Retrievers

Sectie 2B

Sectie 2B

Gebruik van Staande honden

Sectie 2C

Sectie 2C

Gebruik van Spaniëls

Sectie 2D

Sectie 2D

Gebruik van Lopende honden - Teckels

Sectie 3

Sectie 3

Fok van honden zonder werkproeven & windhonden

Sectie 4A

Sectie 4A

Tentoonstellingen

Sectie 4B

Sectie 4B

Gehoorzaamheid

Sectie 4C

Sectie 4C

Agility

Sectie 4D

Sectie 4D

Obedience

Sectie 5A

Sectie 5A

Showhandling

Sectie 5B

Sectie 5B

Dog Dance

Sectie 5C

Sectie 5C

Flyball

Sectie 5D

Sectie 5D

Disciplines in ontwikkelingAansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be