nl | fr

Sectie 5C

Flyball

Voorzitter:       

Voorzitter:       

Hans Verbist
Kerselarestraat 3, 2230 Ramsel
GSM: 0475 46 86 97   
E-mail:  hans.verbist@hotmail.be

Secretaris:      

Secretaris:      

Edwin Vinken
Miksebeekstraat 102A, 2930 Brasschaat
GSM: 0477 27 86 33   
E-mail: edwin@vinken.be

Adj. Secr.:    

Adj. Secr.:    

Winnepenninckx Françoise
Rue Chapja 14, 1457 TOURINNES-ST-LAMBERT
GSM: 0473 94 99 04   
​E-mail: f.winnep@gmail.com


  • 10 per pagina
  • 20 per pagina
  • 50 per pagina
  • 100 per pagina
  • Alles

No results found


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be