nl | fr

Wetenschap & Gezondheid Commissie

Opgelet deels overgenomen van de website van de wetenschappelijke commissie!!

Als echte rashondenliefhebbers valt het U zeker op dat alles op korte tijd verandert, vooral in de kynologie. Zekerheden van vroeger worden nu in vraag gesteld, extreem gefokte honden worden bekritiseerd; vroeger werden ze gegeerd! De media staan bol van artikels die gebaseerd zijn op soms uit de lucht gegrepen items gedocumenteerd met half-wetenschappelijke bevindingen en opinies volledig naast de kwestie.

Om in de wetenschappelijke sfeer te blijven, citeer ik zeer vrij vertaald DARWIN: “Het is niet de intelligentste of de sterkste, maar wel diegene die zich best aan verandering aanpast die zal overleven.” En dat is precies wat ‘de’ kynologie moet doen; zich aanpassen aan de veranderingen.

De kynologie zal na de beruchte uitzending op BBC, met nadien nog meerdere uitlopers in dezelfde aard, nooit meer dezelfde worden. Rasstandaarden zullen moeten gewijzigd en herschreven worden.
In sommige gevallen zijn er al heel wat aanpassingen gemaakt.

Het doel van de Commissie Wetenschap & Gezondheid van de V.d.A. K.K.U.S.H. is precies deze opdracht van verandering mee te ondersteunen. Meer en meer zal de wetenschap naar voor treden met nieuwe DNA-testen voor afwijkingen die er vroeger wel waren, maar slechts matig of niet konden gediagnosticeerd worden. Het is de taak van de Commissie te communiceren rond deze afwijkingen op alle mogelijke manieren. Haar taak is de fokkers, keurmeesters en liefhebbers te informeren.

Ondertussen heeft de Commissie Wetenschap & Gezondheid al duidelijk zijn plaats verdiend: regelmatige symposia, voorlichtingsavonden voor rasclubs met specifieke problemen, publiceren van interessante items rond fokken en wetenschap, coördineren van diagnostisch onderzoek en eventueel hiervan statistiek bij houden… Het pallet is erg ruim en dan komen daarbij nog de vele rechtstreekse vragen van rasclubs, fokkers, enz.

Wetenschap & Gezondheid Commissie


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be