nl | fr

De Belgische kynologie

De Belgische kynologie

Het bestuur van de Belgische kynologie is nu in handen van de Koninklijke Kynologische Unie St.-Hubertus. 

Dit bestuursorganisme bestaat enerzijds uit de Kynologische Raad en anderzijds uit de andere verenigingen en aangesloten clubs die allen vertegenwoordigd zijn in de Vergadering der Afgevaardigden (V.d.A). Samen met de Kynologische Raad waken zij over de reglementen. De K.K.U.S.H. telt meer dan 500 aangesloten clubs, waarvan 88 rasclubs, africhtingsclubs, speurclubs, hondenscholen, provinciale hondenverenigingen enz... Samen vertegenwoordigen zij zowat 60.000 leden.Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be