nl | fr

de Kynologische Raad

De verantwoordelijkheden van de Kynologische Raad omvatten de algemene toepassing van de reglementen en het oplossen van moeilijkheden binnen de Belgische kynologie. De klachten worden in eerste instantie behandeld door de tuchtcommissie, die bestaat uit vier leden (twee benoemd door de K.M.S.H. en twee door de V.d.A.) .

De Kynologische Raad zelf bestaat uit veertien leden: de Voorzitter en de Algemene Secretaris van de K.M.S.H. en van de V.d.A., vijf leden aangesteld door de V.d.A. en vijf leden aangesteld door de K.M.S.H. Het uitvoerend comité van de Kynologische Raad bestaat uit de Voorzitter en de Secretaris. De V.d.A. en de K.R. hebben dezelfde bevoegdheden en hetzelfde recht tot initiatieven. Geen enkel reglement van algemeen belang zal in voege treden zonder dat het door de beide organismen is goedgekeurd. Zij vormen dus de Kamer en de Senaat van de Belgische hondensport.

Vanaf 2020 vergadert de KR in twee vormen : als Beroepsinstantie voor de tuchtcommisie en voor Algemene Zaken

Volgende vergaderingen:

  • K.R. T.:  
  • K.R. Algemeen: 23/03/2023
  • K.R. Algemeen: 
  • T.C.: 11/02/2023
  • T.C. :
de Kynologische Raad


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be