nl | fr

De Vergadering der Afgevaardigden

De Vergadering der Afgevaardigden groepeert de verenigingen en de clubs aangesloten bij de K.K.U.S.H.
Ze houdt zich bezig met alles wat de hondensport in België kan promoten en ze is verantwoordelijk voor de algemene organisatie. Iedere aangesloten vereniging delegeert een afgevaardigde en een plaatsvervanger.
De V.d.A. heeft een Raad van Beheer van twaalf afgevaardigden die een eigen voorzitter kiezen, twee vice-voorzitters, een algemene secretaris en een secretaris-schatbewaarder. Deze vormen het dagelijks bestuur en handelen de normale zaken af.
In sommige gevallen geeft de V.d.A. haar bevoegdheid door aan verschillende 'secties'. Op dit moment zijn er zeventien verschillende secties. Ze zijn allen verantwoordelijk voor de fok en/of gebruik van verschillende hondenrasgroepen en/of voor de verschillende disciplines in de hondensport.
In de schoot van de Vergadering kunnen ook commissies gevormd worden, met een precies gedefiniëerde opdracht.

De Vergadering der Afgevaardigden

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

onze nieuwsbrief bevat heel wat interessante informatie voor en over onze secties, onze clubs en dit zowel voor de besturen als voor de leden-hondenliefhebbers.

Je vindt er onder andere informatie over de vereniging zelf, de reglementen, de opkomende wedstrijden, ...

Nieuwsjes worden regelmatig verstuurd.

Blijf op de hoogte!

Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. 


Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be