nl | fr

Heropfrissingscursus instructeur

Doelgroep :

Lesgevers EKK (verplicht)
K.K.U.S.H. instructeurs (vrijblijvend)

Voorwaarden :

Reeds in het bezit zijn van het brevet K.K.U.S.H. instructeur

Inhoud :

Deze cursus richt zich tot de gebrevetteerde K.K.U.S.H. instructeur die zich wenst bij te scholen in de nieuwste inzichten wat betreft hondengedrag en pedagogie. Hij is verplicht voor de lesgevers van de cursus EKK.
De lesgevers zijn specialisten in hun domein die aangesteld worden door de CKO. Hij wordt georganiseerd in clubs die zich hiervoor hebben opgegeven bij de Commissie Kynologische Opleidingen (CKO). Het is de organiserende club, in samenspraak met de betrokken lesgevers, die de planning van de les vastlegt. Meestal wordt dit op één avond in de week georganiseerd
De syllabus wordt uitgedeeld tijdens de les