nl | fr

Cursus spoorlegger

Doelgroep :

Spoorleggers 1C.

Voorwaarden :

Om te kunnen slagen is voorafgaandelijk ervaring als spoorlegger noodzakelijk.

Inhoud :

Deze opleiding omvat de Syllabus Brevet Spoorlegger en duurt 3 dagen. ingedeeld als volgt: anderhalve dag theorie en reglementen,  halve dag  praktijk spoorlegger. Een schriftelijke bevraging van een halve dag met aansluitend praktijk examen.
De lesgevers zijn specialisten in hun domein die aangesteld worden door de Sectie 1C. Het is de organiserende club, in samenspraak met de betrokken lesgevers, die de planning van de lessen vastlegt. Deze lessen vinden plaats op zaterdagen.
De syllabus wordt bezorgd na inschrijving en is in de inschrijving inbegrepen.


Syllabus “Voorbereiding Brevet Spoorlegger en Pakwerker”.