nl | fr

Cursus ringcommissaris tentoonstelling

Doelgroep :

Kandidaat K.K.U.S.H. ringcommissaris voor tentoonstellingen

Voorwaarden :

nihil

Inhoud :

Deze cursus omvat modules 11,12 en 13 van de cursus AKK en duurt 2 dagen., ingedeeld als volgt: anderhalve dag cursus en een schriftelijke bevraging van een halve dag.
De lesgevers zijn specialisten in hun domein die aangesteld worden door de CKO. Hij wordt georganiseerd in clubs die zich hiervoor hebben opgegeven bij de Commissie Kynologische Opleidingen (CKO). Het is de organiserende club, in samenspraak met de betrokken lesgevers, die de planning van de lessen vastlegt. Meestal vinden deze lessen plaats op woensdagavonden en/of zaterdagen.
De syllabus kan gratis van de website gehaald worden.