nl | fr

Cursus pakwerker

Doelgroep :

Pakwerkers Sectie 1C.

Voorwaarden :

Om te kunnen slagen is voorafgaandelijk ervaring als pakwerker noodzakelijk.

Inhoud :

Deze opleiding omvat de Syllabus Brevet Pakwerker en duurt 3 dagen. ingedeeld als volgt: anderhalve dag theorie en reglementen, halve dag praktijk pakwerker. Een schriftelijke bevraging van een halve dag met aansluitend praktijkexamen met twee klas 3 honden.
De lesgevers zijn specialisten in hun domein die aangesteld worden door de Sectie 1C. Het is de organiserende club, in samenspraak met de betrokken lesgevers, die de planning van de lessen vastlegt. Deze lessen vinden plaats op zaterdagen.
De syllabus wordt bezorgd na inschrijving en is in de inschrijving inbegrepen.
Syllabus “Voorbereiding Brevet Pakwerker”.