nl | fr

Cursus Algemene Kynologische Opleiding (AKK)

Doelgroep :

Kandidaat K.K.U.S.H. keurmeester (verplicht)
Geïnteresseerden in de kynologie (vrijblijvend)

Voorwaarden :

(1) Voor de kandidaat keurmeester Zie reglement KBC (2) Voor de geïnteresseerde Nihil

Inschrijvern
Inhoud :

Deze modulaire cursus geeft zowel een overzicht van lichamelijke en gedragsmatige aspecten van een hond als de organisatie van de kynologie in België en de belangrijkste kynologische uitdrukkingen. De lesgevers zijn specialisten in hun domein die aangesteld worden door de CKO. Hij wordt jaarlijks georganiseerd in clubs die zich hiervoor hebben opgegeven bij de Commissie Kynologische Opleidingen (CKO). Het is de organiserende club, in samenspraak met de betrokken lesgevers, die de planning van de lessen vastlegt.
Meestal vinden deze lessen plaats op woensdagavonden en/of zaterdagen.
De syllabus kan gratis van de website gehaald worden.
Na het volgen van de cursus wordt er door de club een “proefexamen” georganiseerd. Hieraan kunnen alle deelnemers meedoen.
In de maand september organiseert de Keurmeester BenoemingsCommissie (KBC) het theoretisch examen voor de kandidaat K.K.U.S.H. keurmeesters. Na het slagen hierin, volgt een praktische stage, afgesloten met een praktisch examen.