nl | fr

Gebreveteerde aanvalsmannen

Gebreveteerde aanvalsmannen

Alle hondenrassen

Alle hondenrassen

Ringpersoneel tentoonstelling

Ringpersoneel tentoonstelling

Keurmeesters

Keurmeesters

Juryleden

Juryleden

All-round Judges

All-round Judges

Europese Showjudge Directory

Europese Showjudge Directory

Keurmeesters Soc-Test

Keurmeesters Soc-Test

Keurmeester WGH-ECU

Keurmeester WGH-ECU


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. 


Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be