nl | fr

De Belgische kynologie

Het bestuur van de Belgische kynologie is in handen van de Koninklijke Kynologische Unie St.-Hubertus.
De Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus is samen gesteld uit, enerzijds de Vergadering der Afgevaardigden (V.d.A) die alle verenigingen welke één of meer kynologische activiteit(en) beoefenen vertegenwoordigd en anderzijds, de Kynologische Raad waarin naast de Vergadering der Afgevaardigden ook de Koninklijke Maatschappij St-Hubertus zitting heeft.  Samen waken zij over de reglementen en staan borg voor de goede werking van de K.K.U.S.H.    De K.K.U.S.H. telt meer dan 500 aangesloten verenigingen, waaronder kynologische verenigingen, rasverenigingen, africhtingsclubs, hondenscholen, provinciale federaties enz... Samen vertegenwoordigen zij zowat 60.000 leden.


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. 


Recent nieuws

23/07/2020

Raad van BestuurSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvangt de laatste nieuwsjes van KKUSH.Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be