nl | fr

Sectie 5B

Dog Dance

Voorzitter:    

Voorzitter:    

Luc Daems
Olmsebaan 285, 2450 Meerhout
Tel: 014 30 27 89    GSM: 0498 84 44 51  
E-mail: dogdance.5B@gmail.com  

Secretaris:     

Secretaris:     

Simonne Lauwers
Hoge Heerweg 43, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 36 44  
-E-mail: d.d.simonne@gmail.com; 

Adj. Secr.:        

Adj. Secr.:        

Vacant


  • 10 per pagina
  • 20 per pagina
  • 50 per pagina
  • 100 per pagina
  • Alles

No results found


Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@vda-add.be