nl | fr

Nieuws

24/02/2017

Raad van Bestuur

Covid 19 - Corona Virus.

In uitvoering van de maatregelen opgelegd door de Federale Overheid deelt het Bestuur van de vdA vzw het volgende mee:

  1. Alle evenementen/wedstrijden (inclusief BH testen, Soc testen,…) worden afgeschaft (annuleren in MYKKUSH door de betrokken club).
  2. Clubs met een horeca uitbating mogen deze niet openen.
  3. Trainingen en vergaderingen worden afgelast.

Deze maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart 2020 24:00 hr tot en met vrijdag 3 april 2400 Hr en voor gans België

 

Het aangepaste "Kennelbesluit van de Vlaamse overheid". 

WK Flyball 2020 in België

Eveneens in 2020, zal het WK Flyball plaatsvinden in België, meer bepaald Lommel (De Souverein). Ook hier heeft de raad van bestuur beslist om, als wijze van sponsoring alle functionerende keurmeesters, alle deelnemers en alle medewerkers een geschenk aan te bieden

Nieuwe erkende sportdiscipline

De Raad van bestuur heeft Hoopers als nieuwe sport erkend binnen de K.K.U.S.H. en onder de sectie 5D geplaatst.

Nieuwe clubs met een voorlopig nummer

Subcommissie Veldwerk wordt ontbonden

Omdat er geen interesse meer was in deze mooie discipline, heeft het bestuur beslist om de subcommissie te ontbinden. De Sectie 1B zal het veldwerk onder haar bevoegdheid nemen.

Agenda Algemene Vergaderingen 2021

Het Bestuur heeft volgende data vastgelegd voor de Algemene vergaderingen van 2021:

Zaal Hellewel Bonheiden:

Zaterdag 6 februari:    Sectie 1C: 14:00 Hr

                                   Sectie 1B: 15:00 Hr

         Sectie 1D: 16:00 Hr

Zondag 7 februari:     Sectie 5B: 10:00 Hr

                                  Sectie 5C: 11:00 Hr

                                  Sectie 5D: 13:00 Hr

                                  Sectie 4D: 14:00 Hr

Zaterdag 13 februari:  Sectie 2A: 10:00 Hr

          Sectie 2B: 11:00 Hr

                                    Sectie 2C: 13:00 Hr

                                    Sectie 2D: 14:00 Hr

                                    Sectie 4C: 15:00 Hr

Zondag 14 februari:    Sectie 4A: 10:00 Hr

          Sectie 1A: 13:00 Hr

          Sectie 3: 14:00 Hr

          Sectie 5A: 15:00 Hr

 Zaal Ganshoren:

Zaterdag 6 februari:                          Sectie 4B: 10:00 Hr

Zaterdag 10 april:                              VdA:         10:00 Hr

 

Life Achievement Award

Met het oog op het op een gepaste manier huldigen van uitzonderlijk verdienstelijke Kynologen heeft het Bestuur beslist om 2020 jaarlijks een Life Achievement Award uit te reiken tijdens de Algemene Vergadering van de VdA. Voor de eerste editie van deze Award werden Mevr Mariette Vanherle-Stevens en Dhr Johnny Misselyn door het Bestuur weerhouden. Beiden zijn zeker kynologen die deze prestigieuze prijs verdienen door hun jarenlange, onvermoeibare inzet voor de Belgische Kynologie.

Nieuwe club met voorlopig nr.

Working Retriever Club Antwerp (WRC) heeft het voorlopige nummer A 20 02 01 gekregen en is aangesloten bij sectie 2A.Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be