nl | fr

Nieuws

24/02/2017

Raad van Bestuur

Covid 19 - Corona Virus.

2020/05/24

Het Crisiscentrum heeft bepaalde richtlijnen aangepast, waardoor er enkele versoepelingen zijn die wel van belang zijn voor onze hondensport:

  1. De regel van maximaal 20 personen gelijktijdig op het terrein wordt versoepeld in die zin dat, in functie van de grootte van het terrein er meer mensen mogen les krijgen op voorwaarde dat:

a.de social distance van 1,5 m altijd gerespecteerd wordt, tussen de geleiders en tot de instructeur;

b. de parking groot genoeg is om de voor de parking geldende richtlijnen te respecteren (3 meter indien zij aan zij geparkeerd);

c. bij het wisselen van de groepen er op geen enkele moment een overtreding is van de social distance.

d. Het terrein fysisch wordt/is opgedeeld in stukken waar telkens maximaal 20 personen les krijgen;

e. Maximaal 10 geleiders per klas, Minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerder klassen op hetzelfde terrein

  1. Elke groep van maximaal 10 moet vergezeld zijn van een instructeur. Een eventueel stagelopende instructeur mag de instructeur vergezellen.

Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze versoepelingen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.

Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

 

 

2020-05-14.

De Nationale veiligheidsraad heeft groen licht gegeven om vanaf 18 mei 2020 terug te mogen opstarten met trainingen mits het respecteren van beperkende maatregelen. Hieronder vindt u de maatregelen die van toepassing zijn voor alle clubs, ongeacht de discipline die ze beoefenen. In bijlage vindt u eventueel bijkomende richtlijnen geldig binnen uw sectie (indien deze strikter zijn dan de hieronder vermelde algemene richtlijnen zijn deze van de sectie van toepassing):

a.      Organisatie trainingen

(1)   Prioriteiten wat betreft de inhoud van de training:

Prio 1: Veiligheid en hygiëne

Prio 2 : Socialisatie

Prio 3: gehoorzaamheid

(2)   Alle lessen in open lucht

(3)   Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m

(4)   Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter

(5)   Maximaal 10 geleiders per klas indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt, minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerdere klassen op hetzelfde terrein mogelijk zijn. Op het terrein van een club mogen maximaal 20 geleiders (+ 1 instructeur per klas) gelijktijdig aanwezig zijn.

(6)   Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility (zie regels per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.

(7)   Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.

(8)   Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.

(9) Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.

 (10) Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering)

(11) Wanneer bij een oefening de minimumafstand van 1,5 m tussen de geleiders en/of de instructeur niet kan gerespecteerd worden, zullen handschoenen en mondmaskers gedragen worden.

(12) Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.

b.      Organisatie clubs

Voorafgaandelijke opmerking: indien de sanitaire installaties zich in het clublokaal bevinden mag dit geen excuus zijn om het gedeelte cafetaria te openen (= dranken te schenken, samen te zitten...) ook niet aan één persoon tegelijk. In dit geval, zal er één en slechts één verantwoordelijke aanwezig zijn. Deze opzichter zal een mondmasker en handschoenen dragen. Indien de club niet kan voldoen aan de vermelde voorwaarden, kan ze geen trainingen organiseren

(1)   Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden. Indien toiletten zich in het clublokaal bevinden zal enkel het te gebruiken deel opengesteld worden. De opzichter zal indien nodig voorzien in zeep, papieren handdoeken, enz... Betekent dus dat er dan maximaal twee personen mogen aanwezig zijn.

(2)   Parking zodanig ingericht dat naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 3 meter van elkaar staan. Eventueel aantal auto’s (dus geleiders, instructeurs,.) beperken zodat dit mogelijk is.

(3)   Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd worden, ook op de plasweide.

(4)   Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen.

(5) Vergaderingen (bestuur, instructeurs,.. ) zijn nog altijd verboden, ze mogen enkel online gebeuren.

De Clubs zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar hun leden, zeker voor wat betreft de praktische, plaatselijke invulling van de hierboven , en in bijlage, vermelde maatregelen.

Indien u vragen hebt, mag u altijd de Secretaris-Generaal contacteren.

Het aangepaste "Kennelbesluit van de Vlaamse overheid". 

Nieuwe erkende sportdiscipline

De Raad van bestuur heeft Hoopers als nieuwe sport erkend binnen de K.K.U.S.H. en onder de sectie 5D geplaatst.

Nieuwe clubs met een voorlopig nummer

Subcommissie Veldwerk wordt ontbonden

Omdat er geen interesse meer was in deze mooie discipline, heeft het bestuur beslist om de subcommissie te ontbinden. De Sectie 1B zal het veldwerk onder haar bevoegdheid nemen.

Agenda Algemene Vergaderingen 2021

Het Bestuur heeft volgende data vastgelegd voor de Algemene vergaderingen van 2021:

Zaal Hellewel Bonheiden:

Zaterdag 6 februari:    Sectie 1C: 14:00 Hr

                                   Sectie 1B: 15:00 Hr

         Sectie 1D: 16:00 Hr

Zondag 7 februari:     Sectie 5B: 10:00 Hr

                                  Sectie 5C: 11:00 Hr

                                  Sectie 5D: 13:00 Hr

                                  Sectie 4D: 14:00 Hr

Zaterdag 13 februari:  Sectie 2A: 10:00 Hr

          Sectie 2B: 11:00 Hr

                                    Sectie 2C: 13:00 Hr

                                    Sectie 2D: 14:00 Hr

                                    Sectie 4C: 15:00 Hr

Zondag 14 februari:    Sectie 4A: 10:00 Hr

          Sectie 1A: 13:00 Hr

          Sectie 3: 14:00 Hr

          Sectie 5A: 15:00 Hr

 Zaal Ganshoren:

Zaterdag 6 februari:                          Sectie 4B: 10:00 Hr

Zaterdag 10 april:                              VdA:         10:00 Hr

 

Life Achievement Award

Met het oog op het op een gepaste manier huldigen van uitzonderlijk verdienstelijke Kynologen heeft het Bestuur beslist om 2020 jaarlijks een Life Achievement Award uit te reiken tijdens de Algemene Vergadering van de VdA. Voor de eerste editie van deze Award werden Mevr Mariette Vanherle-Stevens en Dhr Johnny Misselyn door het Bestuur weerhouden. Beiden zijn zeker kynologen die deze prestigieuze prijs verdienen door hun jarenlange, onvermoeibare inzet voor de Belgische Kynologie.

Nieuwe club met voorlopig nr.

Working Retriever Club Antwerp (WRC) heeft het voorlopige nummer A 20 02 01 gekregen en is aangesloten bij sectie 2A.Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be