nl | fr

Nieuws

24/02/2017

Raad van Bestuur

Huishoudelijk reglement

De Raad van Bestuur heeft beslist  de administratieve B-nummers af te schaffen. De clubs die op dit ogenblik een B-nummer hebben, krijgen direct een A nummer en hun stage begint op 24 mei 2017.

Samenvoeging rasclubs

De Belgian Chinese Crested Club (A16 10 13) , de Belgian Perro Sin Pelo Del Peru club (B16 10 01) en de Belgian Xoloitzcuintli Club (B16 10 02) worden, op aanvraag één club. De naam van deze club zal zijn : de Belgian Chinese Crested  , PSPP and Xolo Club vzw A 16 10 13.

Clubs

Uittredingen

Utilité Flair et Défense Namur (0784) verlaat Sectie 4D.

Le Pont du Mack (0935) is gestopt met alle activiteiten

 

Heraanvraag

Berger club de Banneux krijgt terug aansluiting bij de KKUSH met het voorlopig nummer A 18 05 01, aangesloten bij secties 1B en 4B

 

Nieuwe toegetreden leden (voorlopig nummer)

English Bull Dog Club krijgt voorlopig nummer A 18 05 02, aangesloten bij secties 3 en 4A

Mijn hond, Mijn vriend Lierde krijgt voorlopig nummer A 18 05 03, aangesloten bij sectie 4B

Symbiose Club Soignies krijgt voorlopig nummer A 18 05 04, aangesloten bij sectie 4B

De blije Woefkens Zepperen krijgt voorlopig nummer A 18 05 05, aangesloten bij secties 4B,4C en 5C

Centre d’Education Canine d’Ans krijgt voorlopig nummer A 18 05 06, aangesloten bij sectie 1B

 

Nieuwe aansluitingen bij een Sectie

Club Ecole Canine des Maïtres Chiens, Marbais (1046) krijgt aansluiting bij Sectie 5D, schapendrijven

De Zeelse HS (0756) krijgt aansluiting bij sectie 1C

 Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be