nl | fr

Nieuws

24/02/2017

Raad van Bestuur

Oprichting “V.d.A. Wellfare commissie”

Tijdens zijn vergadering van 12 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur van de V.d.A. beslist om een V.d.A. Welfare commissie op te richten. Volgende doelstellingen werden voorop gesteld :

  1. Tegengaan van misstanden tijdens kynologische evenementen
  2. Op een zo vriendelijk mogelijke manier bewustmaken van hond-onvriendelijk gedrag door geleiders/eigenaars
  3. Voorlichting te geven aan geleiders/eigenaars.
  4. Bijstellen van een vertekend beeld van kynologische evenementen bij het brede publiek en in de sociale media

We gaan dit doen door  het samenstellen van “V.d.A. Welfare Teams” die dan de kynologische evenementen kunnen bezoeken. De juiste invulling moet nog uitgetekend worden en het is evident dat we u op de hoogte zullen houden van dit uniek initiatief.

Fok en selectie

In uitvoering van een beslissing genomen door de Raad van Bestuur heeft de Secretaris-Generaal de rasclubs die een werkras vertegenwoordigen dat een verplichte werkproef moet afleggen om internationaal kampioen te worden en die nog niet bij sectie 1A waren aangesloten, d’office aangesloten bij sectie 1A.

Nieuwe club met een voorlopig nummer

Club de dressage et éducation canine d’obéissance Eynatten, heeft aansluiting bij de KKUSH onder secties 1C en 4C bekomen met het voorlopig nummer A 18 10 10

Clubs met nieuwe aansluitingen bij een sectie

Club Le Meilleur Ami de l’Homme (0696) heeft een bijkomende aansluiting bij sectie 4D bekomen.

De Club Canin des Amis de Tubize (A 18 09 08) is aangesloten bij de secties 1C en 4B

De Verenigde Hondenvrienden Werchter (0732) is opnieuw aangesloten bij sectie 4B

Clubs met nieuwe terreinen

De Dappere vriend (1064) heeft een nieuwe locatie :Vennekenslaan 13A, 3665 As

Ecole Sport Canin Maubray (1292) heeft een nieuwe locatie : Rue de français (rond point, terrain de Football).

 Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be