nl | fr

Nieuws

24/02/2017

Raad van Bestuur

 

Het aangepaste "Kennelbesluit van de Vlaamse overheid". 

WK Flyball 2020 in België

Eveneens in 2020, zal het WK Flyball plaatsvinden in België, meer bepaald Lommel (De Souverein). Ook hier heeft de raad van bestuur beslist om, als wijze van sponsoring alle functionerende keurmeesters, alle deelnemers en alle medewerkers een geschenk aan te bieden

Nieuwe erkende sportdiscipline

De Raad van bestuur heeft Hoopers als nieuwe sport erkend binnen de K.K.U.S.H. en onder de sectie 5D geplaatst.

Nieuwe clubs met een voorlopig nummer

Jachthondenvereniging vzw krijgt aansluiting bij de K.K.U.S.H. met voorlopig nummer A19 07 02 onder sectie 2B

Agility Ter Dries krijgt aansluiting bij de K.K.U.S.H. met voorlopig nummer A19 07 03 onder sectie 4C

Diamond Dogs vzw krijgt aansluiting bij de K.K.U.S.H. met voorlopig nummer A19 07 04 onder sectie 4C

Clubs met nieuwe aansluitingen bij een sectie

Hondenschool Kitazz Beringen (1316) heeft een bijkomende aansluiting bij sectie 1C Speurhonden bekomen.

Oprichting “V.d.A. Wellfare commissie”

Tijdens zijn vergadering van 12 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur van de V.d.A. beslist om een V.d.A. Welfare commissie op te richten. Volgende doelstellingen werden voorop gesteld :

  1. Tegengaan van misstanden tijdens kynologische evenementen
  2. Op een zo vriendelijk mogelijke manier bewustmaken van hond-onvriendelijk gedrag door geleiders/eigenaars
  3. Voorlichting te geven aan geleiders/eigenaars.
  4. Bijstellen van een vertekend beeld van kynologische evenementen bij het brede publiek en in de sociale media

We gaan dit doen door  het samenstellen van “V.d.A. Welfare Teams” die dan de kynologische evenementen kunnen bezoeken. De juiste invulling moet nog uitgetekend worden en het is evident dat we u op de hoogte zullen houden van dit uniek initiatief.

Fok en selectie

In uitvoering van een beslissing genomen door de Raad van Bestuur heeft de Secretaris-Generaal de rasclubs die een werkras vertegenwoordigen dat een verplichte werkproef moet afleggen om internationaal kampioen te worden en die nog niet bij sectie 1A waren aangesloten, d’office aangesloten bij sectie 1A.

Nieuwe club met een voorlopig nummer

De Club Newf Sea Dogs heeft aansluiting bij de KKUSH onder sectie 4B bekomen met het voorlopig nummer A 19 02 01

Clubs met nieuwe aansluitingen bij een sectie

Hondenschool Easy (0848) krijgt aansluiting bij sectie 5D Treibball
Vivre avec Eux (0735) krijgt terug aansluiting bij sectie 5B
Happy Dog Stene Dorp (0904) krijgt terug aansluiting bij sectie 5B
 

Clubs uittredend uit een Sectie

CC du Tournaisis (0841) gaat uit sectie 1B
 
HV Ter Schelde (0778) gaat uit sectie 1C
 
Club die ontbonden is:
 
Club Agility B-Sirius Oud Tunrhout vzw A 17 02 01

 Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be