nl | fr

Nieuws

24/02/2017

Raad van Bestuur - 24.05.2017

Huishoudelijk reglement

De Raad van Bestuur heeft beslist  de administratieve B-nummers af te schaffen. De clubs die op dit ogenblik een B-nummer hebben, krijgen direct een A nummer en hun stage begint op 24 mei 2017.

Samenvoeging rasclubs

De Belgian Chinese Crested Club (A16 10 13) , de Belgian Perro Sin Pelo Del Peru club (B16 10 01) en de Belgian Xoloitzcuintli Club (B16 10 02) worden, op aanvraag één club. De naam van deze club zal zijn : de Belgian Chinese Crested  , PSPP and Xolo Club vzw A 16 10 13.

Nieuwe aansluitingen
National belgian Rottweiler club , secties 1A, 1C en 4A : KKUSH A17 07 11

- Flyball4Ever A17 - 07 - 12 sectie 5C.

- HS De Trouwe Vriend Moorsele A17 - 07 - 13 sectie 4B

- Pepingse Dog vzw, sectie 4B, KKUSH A17 10 14

Nieuwe sectie aanslutingen

1234 : All Dog Center Zeebrugge  : 5C

1158 : Les Rebelles : 4D

1301 : Amicus Groot Ranst : 4C

             1225  't Hondenclikske Olen: 5D                

             

Uittredingen

- Newfoundland KKUSH 1259

- AHSV Antigoon KKUSH 749Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be