nl | fr

Nieuws

24/02/2017

Raad van Bestuur

Verbod op gecoupeerde staarten en oren :

In uitvoering van de bestaande wetgeving en met een bekommernis voor dierenwelzijn, heeft de raad van bestuur beslist dat het verboden is om honden met gecoupeerde staarten en/of oren te laten deelnemen aan eender welke wedstrijd , inclusief tentoonstellingen en dit met onmiddellijke ingang en ongeacht of er een medisch attest is of niet. Enkel medische attesten van VOOR 16 april 2018 mogen nog aanvaard worden.

Geel lintje.

Wandelen met onze beste vriend, onze hond, is een zalig tijdverdrijf en moet dat ook blijven en dit  in alle omstandigheden; Soms echter ontmoeten we een hond die liever gerust gelaten wordt omdat hij / zij herstellende is van een ziekte of operatie, of omdat hij/zij al wat ouder is en dus meer rust wil, of omdat hij/zij  gewoonweg niet wil dat men dicht in zijn/haar buurt komt en dan juist ontmoet men altijd mensen, kinderen, andere honden die toch wel eens willen komen kijken, snuffelen , betasten,..  en dan loopt het mis.

Om hieraan te verhelpen en de geleiders van de andere honden, de ouders van de kinderen of de volwassen zelf te waarschuwen dat deze hond liever gerust gelaten wordt, bestaan er gele fluo lintjes en bandana’s die mensen waarschuwen.

De Raad van Bestuur, bewust dat het wandelen met onze beste vriend(en) prettig moet blijven en bezorgd om het welzijn van onze honden wil dan ook dit initiatief voluit steunen. We vragen alle clubs en alle leden van onze clubs hieraan maximaal aan mee te werken. U vindt op de link hieronder alle nodige informatie.

https://www.monsieurgustave.be/fluoh

Hang het op, zeg het voort, doe het wanneer nodig. Wandelen met onze hond(en)  moet plezant zijn en blijven.

Clubs

Clubs met een nieuw voorlopig nummer :

Club Canin des Amis de Tubize krijgt het nummer A 18 09 08

Fly On krijgt het nummmer A 18 09 09, aaangeltoen bi de secties 4C en 5B

 

Clubs met een bijkomende aansluiting

Hondenschool Artevelde (0828) krijgt aansluiting bij sectie 4C

Hasseltse gebruikshondenvereniging krijgt aanlsluiting bij de secties 4C en 5D

RCCDISH (0500) krijgt aansluiting bij sectie 5D

Clubs met een nieuw terrein

Search Dogs Lummen : Hazenbergstraat 8, 3560 Lummen

Educhien Engis-Fagnes asbl (vroeger Club Canin saint-Georges ) (1173) Rue des Alunières 18, 4480 Engis Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be