nl | fr

K.B.C. - Vergaderingen

 

Door de maatregelen die worden opgelegd door het Brussels Gewest kan het AKK-examen op 25 september 2021 niet doorgaan in de lokalen van de KMSH.

Het examen zal doorgaan in zaal Hellewel, Achterdiedonken te Bonheiden en zal aanvangen om 10 uur.

Dossiers als kandidaat-keurmeester te bezorgen aan de secretaris van de KBC, Myriam Vermeire ( vermeire.myriam@skynet.be ), vóór 9 augustus 2021.

Kandidaten die wensen te herkansen dienen de KBC-secretaris hierover in te lichten ten laatste op 9 augustus 2021.

Vergaderingen:

- 10/11/2021

 

Examen A.K.K.

- 24/09/2022

Statuten KBC

Statuten KBC bijlage