nl | fr

Nieuws

23/07/2020

Raad van Bestuur

CORONA Update 30-07-2020 - Matrix

 

Hieronder vindt u de link naar de matrix van de federale overheid. Alle clubs die een wedstrijd plannen zullen deze matrix eerst invullen en dan naargelang het resultaat volgende actie te ondernemen:

 1. Resultaat Groen: geen probleem, wedstrijd melden aan de lokale autoriteit met een kopij van de matrix
 2. Resultaat Oranje/rood: twee mogelijkheden
 1. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat, aangepast kunnen worden dan krijgt men normaal groen en kan men terugkeren naar punt 1
 2. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat niet kunnen aangepast worden, wordt aangeraden de wedstrijd af te schaffen.
 1. Resultaat Rood:
 1. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat aangepast kunnen worden dan krijgt men normaal groen en kan men terugkeren naar punt 1
 2. Indien de punten naast dewelke een uitroepteken staat niet kan aanpassen, moet de wedstrijd afgelast worden.
  www.covideventriskmodel.be
  Keurmeesters die een wedstrijd keuren, zullen naar een kopij van deze matrix vragen alvorens het keuren te beginnen. Indien niet aanwezig wordt er niet gekeurd.

 

CORONA Update 28 07 2020

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft, naar aanleiding van de stijgende besmettingen, op 27 juli 2020 enkele beslissingen genomen die een invloed hebben op ons kynologische clubleven. Hieronder worden de maatregelen die binnen de K.K.U.S.H. geldig zijn vanaf 29 juli 2020 opgesomd.

 1. Trainingen en wedstrijden
   
 1. Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
 2. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter. Bij oefeningen waar dit niet kan gegarandeerd worden, zal de instructeur een mondmasker dragen.
 3. Maximaal 10 geleiders per klas. Indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt mogen er meerdere klassen aanwezig zijn maar er moet minimaal 10 meter tussen elke klas kunnen bewaard blijven.
 4. Elke klas wordt vergezeld door één instructeur en eventueel een stagiair instructeur
 5. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Van deze regel mag afgeweken worden wanneer de mogelijkheid bestaat om voor de les en na de les de handen grondig te ontsmetten en dat dit ook gecontroleerd wordt.
 6. Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.
 7. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
 8. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
 9. Tijdens trainingen wordt de chip gelezen door de geleider (zie hierboven voor hantering). Tijdens wedstrijden door een door de keurmeester aangeduide persoon.
 10. Maximaal mogen er 200 personen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden in de buitenlucht, en 100 bij wedstrijden binnen. Met publiek wordt verstaan IEDEREEN die op dat ogenblik niet actief traint of speelt. Publiek draagt altijd en overal een mondmasker, behalve wanneer gezeten in de kantine.
 11. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.
   
 1. Organisatie clubs
   
 1. zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
 2. zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.
 3. Vergaderingen met meer dan 10 personen zijn verboden.
 4. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden.
 5. In de kantine moeten de tafels zodanig geschikt zijn dat er tussen elke tafel 1,5 meter afstand is, bovendien mogen er slechts maximaal 10 personen aan één tafel zitten, met een afstand van 1.5 meter.
 6. Kantines moeten ten laatste om 23:00 hr gesloten zijn
   
 1. Specifieke maatregel voor de Provincie Antwerpen
   
 1. In de provincie Antwerpen worden alle wedstrijden on hold gezet voor minstens de volgende vier weken.
 2. Mondmasker verplicht in alle omstandigheden
   
 1. Slotopmerkingen
   
 1. Elke wedstrijd zal georganiseerd worden rekening houdend met de CORONA richtlijnen zoals vastgelegd door de VdA en de secties EN zal bovendien officieel aangevraagd/gemeld zijn aan de lokale autoriteiten.
 2. Keurmeesters die een wedstrijd keuren waarvan zij merken dat de regels niet opgevolgd worden, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en het keuren staken.
   
  Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.

Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

 

25/07/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag bepaalde richtlijnen aangepast, waardoor er enkele aanpassingen nodig zijn die wel van belang zijn voor onze hondensport. De hieronder aangehaalde maatregelen hebben ook betrekking tot de matrix die de plaatselijke autoriteiten gebruiken om de evaluatie van een evenement (wedstrijd) uit te voeren:

 1. behalve wanneer men aan tafel zit, zal men in de kantines een mondmasker moeten dragen (zelfde regels als in de horeca);
 2. wanneer men op het terrein niet actief is (zowel bij trainingen als bij wedstrijden), maar als publiek  zal men een mondmasker dragen. Op het terrein blijven de reeds geldende regels van toepassing;
 3. zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden zal de club moeten weten wie er aanwezig is, zowel op het terrein als errond (inclusief de kantine); hiervoor zal een lijst opgemaakt worden per trainings- of wedstrijddag met naam en ofwel telefoonnummer ofwel mailadres van betrokkene (geleider, speler, keurmeester, publiek, …). Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.
 4. zowel bij trainingen als bij wedstrijden zal er een duidelijke in- en uitgang voorzien zijn voor de kantine en de terreinen en zal de bezoekersstroom duidelijk gestuurd worden door een afpijling.

 

Up Date 2020-07-23

De in de vorige nieuwsbrieven verspreide richtlijnen voor trainingen en wedstrijden blijven geldig. De in deze nieuwsbrief vermelde maatregelen zijn bijkomend, niet vervangend.

Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.

Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

 

UPDATE CORONA 28 juni 2020

 

Rekening houdend met de beslissingen genomen door de Nationale Veiligheidsraad zijn de hierna opgesomde maatregelen van toepassing vanaf woensdag 1 juli:

 1.  Trainingen
 1. Prioriteiten wat betreft de inhoud van de training:

Prio 1: socialisatie

Prio 2: gehoorzaamheid

Prio 3: voorbereiding op het slagen in de proef om de discipline te mogen doen

Prio 4: rechtstreekse voorbereiding op wedstrijden.

 1. Lessen zoveel mogelijk in open lucht.
 2. Voor indoortrainingen gelden dezelfde regels als hieronder vermeld, behalve dat, in tegenstelling tot g hieronder, het maximaal aantal personen in de ruimte bepaald wordt door de regel dat er maximaal 2 klassen met elk hun instructeur in het lokaal mogen zijn.
 3. Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m.
 4. Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter.
 5. Maximaal 15 geleiders per klas, minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerdere klassen op hetzelfde terrein. Elke klas beschikt over een eigen instructeur. Een eventueel stagelopende instructeur mag de instructeur vergezellen.
 6. Indien het terrein van de club het toelaat mag men tot maximum 50 geleiders gelijktijdig lesgeven.
 7. Men moet erover waken dat bij het betreden en verlaten van het terrein de regels van social distance geëerbiedigd worden.
 8. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.
 9. Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.
 10. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
 11. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
 12. Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering)
 13. Wanneer bij een oefening de minimumafstand van 1,5 m tussen de geleiders en/of de instructeur niet kan gerespecteerd worden, zullen handschoenen en mondmaskers gedragen worden.
 14. Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.
 15. Gezinsleden van geleiders mogen als publiek de trainingen bijwonen.
   
 1. Wedstrijden/tentoonstellingen (inbegrepen rasspeciale ’s en selecties)

Het organiseren van wedstrijden is toegelaten indien de volgende voorwaarden kunnen vervuld worden door de organiserende club:

 1. Publiek is toegelaten met volgende beperkingen en toelating van de lokale autoriteiten:
 1. in open lucht: maximaal 400 personen (inclusief spelers, wedstrijd officiëlen, ingezet personeel);
 2. Indoor: 200 zittende personen (inclusief spelers, wedstrijd officiëlen, ingezet personeel);
 3. Social distance van 1.5 meter moet altijd kunnen verzekerd worden;
 4. Samenscholen is verboden;
 5. Dragen van mondmasker wordt sterk aanbevolen.
 1. De parking moet groot genoeg zijn om de voor de parking geldende richtlijnen te respecteren (1.5 meter indien zij aan zij geparkeerd).
 2. Deelnemers:
 1. de social distance van 1,5 m moet altijd gerespecteerd worden en dit tussen de geleiders, de keurmeester(s) en het eventueel helpend personeel;
 2. bij het wisselen van de groepen mag er op geen enkele moment een overtreding zijn van de social distance.
 3. het terrein fysisch wordt/is opgedeeld in stukken waar telkens maximaal 15 personen aanwezig zijn, waarbij keurmeester(s), helpers en eventuele stagelopende keurmeesters meetellen in het aantal;
 4.  maximaal 50 deelnemers gelijktijdig op het terrein, indien de omvang van het terrein dit toestaat.
 1. Wedstrijdsecretariaat:
 1. Personeel draagt mondmasker of er is een afscheiding tussen personeel en deelnemers
 2. zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat bij de inschrijving;
 3. Teruggeven van werkboekjes en uithangen resultaten: zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat.
 4. Prijsuitreikingen (zwel in open lucht als binnen) zijn enkel toegelaten wanneer dit kan met respect voor en met de regels geldig voor de kantines. Indien dit niet kan zullen de resultaten per mail of online overgemaakt worden.
 1. Keurmeesters en helpend personeel worden aangeraden een mondmasker te dragen tijdens de keuringen indien de social distance kan gerespecteerd worden, wanneer dit niet kan is het dragen van mondmaskers verplicht. Indien zij materiaal of hulpmiddelen gebruiken, dragen ze handschoenen.
 2. Buitenlandse keurmeesters uit landen van de Schengen zone mogen aangevraagd worden. Ze dienen wel de veiligheidsregels van toepassing binnen de KKUSH te respecteren.
 3. De organiserende club dient er ook over te waken dat de regels van social distancing gerespecteerd worden door de deelnemers buiten het terrein en in de kantine (zie regels kantine).
 4. De chipcontrole wordt uitgevoerd door een door de KM aangesteld persoon met mondmasker en handschoenen. Het leesapparaat wordt na elke lezing ontsmet.
 5. In de komende dagen zullen er eventuele sectie specifieke richtlijnen via nieuwsbrieven verstuurd worden.
   
 1. Kantines

volgende maatregelen zijn van toepassing:

 1. De kantine mag slechts geopend worden indien alle veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden.
 2. De bedoeling van het openen van de kantine in deze fase is enkel om de geleiders en het publiek de kans te geven iets te nuttigen, niet om er “te blijven hangen”.
 3. Zowel binnen als op een eventueel terras moet de 1,5 meter tussen personen geëerbiedigd worden.
 4. De Corona maatregelen moeten uithangen op een infobord of via een folder verspreid worden
 5. Maximaal 15 personen per tafel. Elke klant blijft aan zijn tafel zitten.
 6. De tafels staan, zowel binnen als buiten, op minimum 1,5 meter van elkaar.
 7. Alle bestellingen en de bediening gebeuren aan tafel door mensen te voorzien door de club die verplicht een mondmasker dragen. De toog is enkel voor het toogpersoneel.
 8. Roken mag niet (ook niet buiten, dit om samenscholingen te vermijden)
 9. Betalingen indien mogelijk liefst met de kaart
 10. De kantines mogen alleen geopend worden:
 1. tijdens de trainingsuren zoals voorzien in het clubreglement maar maximaal tot 01:00 Hr;
 2. tijdens wedstrijden:
 3. voor vergaderingen met maximum 15 personen aanwezig
 4. Feestjes, fuiven,.. zijn verboden
 1. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken moeten voorhanden zijn.
 2. Het voorzien van eten is toegelaten, onder dezelfde voorwaarden als het aanbieden van drank (bediening aan tafel,..)
 3. In-en uitgang van de kantine zijn ofwel apart ofwel gescheiden door bijv een plexiglazen wand.
 4. Eventuele administratieve activiteiten (inschrijvingen,) gebeuren liefst in open lucht maar wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ze gebeuren in een afgeschermde hoek van het clublokaal. Vereisten: minimaal 1.5 meter van de eventuele toiletten Er mag maximaal één persoon bij de persoon zijn die de administratie verricht. Beiden moeten 1.5 meter van elkaar zitten.
 5. Douches en eventuele kleedkamers moeten gesloten blijven.
 6. Parking zodanig ingericht dat naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 1.5 meter van elkaar staan wanneer zij aan zij geparkeerd. Indien mogelijk achter elkaar parkeren.
 7. Deze regels zijn geldig bij trainingen, vergaderingen en bij wedstrijden
   
 1. Theoretische cursussen

Geen wijzigingen.

 1. Wedstrijden ON HOLD

In uitvoering van de richtlijnen gegeven via de update van 05 juni hebben reeds heel wat clubs hun wedstrijd(en) ON HOLD reeds verplaatst of geannuleerd. Enkel het verplaatsten in 2020 wordt eventueel toegestaan, verplaatsingen naar 2021 worden geweigerd omdat men die zelf kan invoeren tijdens de periode wanneer de kalender elk jaar wordt opengezet (15 september tot en met 15 november). Na 7 juli worden alle vrijgegeven wedstrijden die nog ON HOLD staan in de kalender definitief geannuleerd. Clubs die nadien nog vaststellen dat ze een wedstrijd hadden willen verplaatsten, zullen de voorziene administratieve kost van 50 euro voor het bijvoegen van een wedstrijd moeten betalen.

 1. Algemene opmerkingen
 1. Clubs worden er nogmaals aan herinnerd om contact te nemen met de lokale autoriteiten teneinde na te gaan of ze van eventuele financiële steun kunnen genieten.
 2. Bij overtredingen van deze regels kunnen de betrokkenen een CORONA boete opgelegd van 250 euro, terwijl de organiserende club een boete van 750 euro riskeert.
 3. Indien iemand geen mondmasker mag dragen van de dokter wegens ademhalingsproblemen (moet bewezen worden met een doktersbriefje) mag het mondmasker vervangen worden door een “faceshield”.
 4. Samenscholingen zijn nog altijd verboden. Als verantwoordelijke worden de clubs aangeraden erover te waken dat er dan ook geen samenscholingen gebeuren tijdens trainingen en wedstrijden, zowel langs de terreinen als bijvoorbeeld op de parking(s).
 5. De nieuwsbrieven in verband met de organisatie van de socialisatie test en de campings blijven van toepassing.
   

Indien een lokale autoriteit niet akkoord gaat met het uitvoeren van deze maatregelen, heeft zij daar het recht toe. Dus voer uit wat zij u oplegt en verwittig het Algemeen Secretariaat onmiddellijk.

Bij vragen mag u altijd het Algemeen secretariaat contacteren.

 

2020-06-21.

Deadlines voor vzw De meeste van onze leden zijn verenigingen die opgericht zijn als vzw. Naast de voordelen die er zijn om juridisch een rechtspersoon te zijn, moet een vzw wel enkele wettelijke bepalingen naleven. Door de Corona crisis zijn echter verschillende tijdelijke aanpassingen goedgekeurd aan bepaalde van deze wettelijke bepalingen; u vindt hieronder de belangrijkste:

Jaarlijkse Algemene vergadering Deze moet in normale omstandigheden gehouden worden binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Als het boekjaar afsluit op 31 december, moet ten laatste op 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden. De coronacrisis zorgt ervoor dat u de jaarlijkse algemene vergadering met tien weken kan uitstellen, zodat deze begin september moet gehouden worden, ten laatste op 8 september.

U kan/kon er ook voor kiezen om deze schriftelijk of via videoconferentie te laten doorgaan. Indien u meer inlichtingen wenst over deze twee laatste mogelijkheden kan u altijd het Algemeen Secretariaat contacteren. Hou er rekening mee dat de uitnodigingen voor de algemene vergadering wettelijk gezien minimum 15 dagen op voorhand moeten verstuurd worden. Bij veel vzw’s, die de statuten nog niet aangepast hebben aan de nieuwe wetgeving (dit moet ook pas tegen 2024), zullen de statuten nog bepalen dat de oproeping 8 dagen op voorhand moet gebeuren. Ook die vzw’s moeten 15 dagen op voorhand de oproeping doen. Uw statuten kunnen deze termijn van 15 dagen bovendien verstrengen (naar bijvoorbeeld 30 dagen). In dat geval moet dit uiteraard nageleefd worden.

De jaarlijkse algemene vergadering telt in principe drie agendapunten: 1. goedkeuren jaarrekening vorig boekjaar (2019), 2. kwijting bestuurders over vorig boekjaar (2019), 3. goedkeuring begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft (2020). Dit belet niet dat op deze algemene vergadering andere punten aan bod kunnen komen, zoals het goedkeuren van nieuwe statuten.

Aangifte Rechtspersonenbelasting: In principe dient de aangifte in de rechtspersonenbelasting op hetzelfde ogenblik binnen te zijn als de personenbelasting (eind juni). Het is van belang deze aangifte tijdig in te dienen. Jaar na jaar wordt deze deadline door Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus Union Royale Cynologique Saint-Hubert Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny. vzw VdA-AdD asbl-Wagenstraat 16,2490 Balen - BE0479.587.497-RPR Antwerpen, afdeling Turnhout-www.kkush.be-secretarisgeneraal@kkush.be Stichtend lid Membre Fondateur de administratie uitgesteld en dit zal door de coronacrisis dit jaar zeker het geval zijn, aangezien de jaarlijkse algemene vergadering mag uitgesteld worden. Van zodra de aangiftedatum in de rechtspersonenbelasting (aanslagjaar 2020, inkomstenjaar 2019) gekend is, zullen wij u deze meedelen.

Let op! De aangifte kan enkel elektronisch gebeuren, via BIZTAX (zie: www.biztax. be) en (in principe) niet meer op papier! Neerleggen jaarrekening: Sinds de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 geldt dat de jaarrekening van een vzw, die ter goedkeuring aan de algemene vergadering werd voorgelegd, binnen de dertig dagen na goedkeuring moet neergelegd worden.

Een vzw waarvan het boekjaar samenvalt met een kalenderjaar, moet ten laatste op 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering houden en moet in dat geval de jaarrekening neerleggen uiterlijk op 30 juli. Wordt de algemene vergadering echter gehouden op 1 juni, dan moet de jaarrekening neergelegd worden uiterlijk op 1 juli. Omwille van de coronacrisis kan u de jaarlijkse algemene vergadering uitstellen tot begin september. Keurt u bijvoorbeeld pas op 1 september de jaarrekening goed, dan moet de neerlegging gebeuren ten laatste op 1 oktober. U dient de jaarrekening neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) Vergeet niet dat elke vzw tegen 01/01/2024 de statuten moet aanpassen aan het nieuwe wetboek. Het betreft geen jaarlijkse, maar een éénmalige verplichting. (Bron: Review 191 van VSDC)

Algemene vergadering VdA De Algemene Vergadering van de VdA zal plaatsvinden op 5 september 2020 om 10:00 Hr. in de Sporthal van Ganshoren.

 

 

 

Nieuwe erkende sportdiscipline

De Raad van bestuur heeft Hoopers als nieuwe sport erkend binnen de K.K.U.S.H. en onder de sectie 5D geplaatst.

Nieuwe clubs met een voorlopig nummer

Subcommissie Veldwerk wordt ontbonden

Omdat er geen interesse meer was in deze mooie discipline, heeft het bestuur beslist om de subcommissie te ontbinden. De Sectie 1B zal het veldwerk onder haar bevoegdheid nemen.

Agenda Algemene Vergaderingen 2021

Het Bestuur heeft volgende data vastgelegd voor de Algemene vergaderingen van 2021:

Zaal Hellewel Bonheiden:

Zaterdag 6 februari:    Sectie 1C: 14:00 Hr

                                   Sectie 1B: 15:00 Hr

         Sectie 1D: 16:00 Hr

Zondag 7 februari:     Sectie 5B: 10:00 Hr

                                  Sectie 5C: 11:00 Hr

                                  Sectie 5D: 13:00 Hr

                                  Sectie 4D: 14:00 Hr

Zaterdag 13 februari:  Sectie 2A: 10:00 Hr

          Sectie 2B: 11:00 Hr

                                    Sectie 2C: 13:00 Hr

                                    Sectie 2D: 14:00 Hr

                                    Sectie 4C: 15:00 Hr

Zondag 14 februari:    Sectie 4A: 10:00 Hr

          Sectie 1A: 13:00 Hr

          Sectie 3: 14:00 Hr

          Sectie 5A: 15:00 Hr

 Zaal Ganshoren:

Zaterdag 6 februari:                          Sectie 4B: 10:00 Hr

Zaterdag 10 april:                              VdA:         10:00 Hr

 

Life Achievement Award

Met het oog op het op een gepaste manier huldigen van uitzonderlijk verdienstelijke Kynologen heeft het Bestuur beslist om 2020 jaarlijks een Life Achievement Award uit te reiken tijdens de Algemene Vergadering van de VdA. Voor de eerste editie van deze Award werden Mevr Mariette Vanherle-Stevens en Dhr Johnny Misselyn door het Bestuur weerhouden. Beiden zijn zeker kynologen die deze prestigieuze prijs verdienen door hun jarenlange, onvermoeibare inzet voor de Belgische Kynologie.

Nieuwe club met voorlopig nr.

Working Retriever Club Antwerp (WRC) heeft het voorlopige nummer A 20 02 01 gekregen en is aangesloten bij sectie 2A.Aansluiten?

Elke aanvraag tot aansluiting, uitgaande van een Belgische kynologische vereniging, dient aan de Raad van Bestuur van de v.z.w. VdA-AdD a.s.b.l te worden gericht, die erover autonoom beslist en een voorlopig aansluitingsnummer toekent. Aldus wordt de aanvrager als toetredend lid beschouwd. De toetredende leden bezitten niet de rechten en de plichten van de werkende leden. Zij zijn bekleed met het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de Algemene Vergadering. 


Meer informatie


Belgische rashonden


Contact

Vergadering der Afgevaardigden/Assemblée des Délégués
Laurent Johnny

Wagenstraat 16, 2490 Balen
Tel: 0499 84 05 87|  E-mail: secretarisgeneraal@kkush.be